“ขวัญ เช้าตรู่มณี” นั่งที่ปรึกษานายกที่ประชุมทนายความ

ที่ประชุมทนายในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งให้ “ขวัญ เช้าตรู่มณี” ดารามีชื่อเสียง เป็นที่ปรึกษานายกที่ประชุมทนาย ปฏิบัติภารกิจให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชนและก็ประชาสัมพันธ์ของที่ประชุมทนาย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม2564 ดาราสาว “ขวัญ เช้าตรู่มณี” ได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาเอ็งรม kwanusa9 โดยบอกว่า ดังที่ที่ประชุมทนายในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทรง รุยาพร นายกที่ประชุมทนาย ได้มีคำสั่งตั้งให้ นางสาวเช้าตรู่มณี พูลกำเนิด เป็นที่ปรึกษานายกที่ประชุมทนาย ปฏิบัติภารกิจให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชนและก็ประชาสัมพันธ์ของที่ประชุมทนาย

ทั้งนี้ ทางที่ประชุมทนายโดยคณะกรรมการของที่ประชุมทนายเห็นด้วยให้มีการสัมมนาปรึกษาหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องแบบการปฎิบัติหน้าที่และก็เครื่องแบบธรรมดาขาว สำหรับใช้ในงานพระราชพิธี งานมงคลและก็ในวาระวันสำคัญต่างๆตามสมควร ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยเครื่องแบบดังที่กล่าวถึงแล้วใช้สำหรับเฉพาะประธานของที่ประชุมทนาย เจ้าหน้าที่ ตลอดจน คนที่นายกที่ประชุมทนายมีคำสั่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการของที่ประชุมทนาย ฯลฯ จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

kwan1