ขอเชิญชวนร่วมงานนิทรรศการเวียน “นึกถึงไม่เลือน ๙” 11 – 13 เดือนตุลาคม 2564

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมงาน “คิดถึงมิลืมเลือน 9” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 13 เดือนตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขามิพลอดุลยเดชะมหาราช บรมท้องนาถบพิตร รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ความคิดสิ่งใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี รวมทั้งรับดูผ่านวิถีทาง Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • นิทรรศการเทิดทูนพระเกียรติ “ในความทรงจำ” นำเสนอพระเกียรติคุณ พระความเป็นอัจฉริยะ หลักธรรม หลักคิด รวมทั้ง กฎเกณฑ์ ของท่าน ยังคงตรึงตราอยู่ในความทรงจำอย่างมิทราบลืม
  • นิทรรศการสิ่งใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  • การฝึกฝนวิชาของแผ่นดินรวมทั้งการฝึกฝนเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร ตลอด 3 วัน
  • รับดูนิทรรศการพระเจ้าอยู่หัวรักพวกเรา รวมทั้งภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ
  • ดู ช้อป พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย จากโครงข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วราชอาณาจักร กว่า 50 ร้านขายของ
  • กิจกรรมน้อมระลึก วันที่ 13 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 15.๕2 น. ร่วมน้อมระลึกในบุญคุณ อันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขามิพลอดุลยเดชะมหาราช บรมท้องนาถบพิตร รวมทั้งยอมรับฟัง เพลงที่ความระลึกถึงโดยคุณศิรินทรา นิยากร ที่มาร่วมขับกล่อมเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของพวกเราชาวไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยขับกล่อมเพลงน้อมระลึกจากคุณครู ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระเจ้าอยู่หัวรักพวกเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งวัน

การจัดงานในคราวนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการจัดงานผ่านรูปแบบออนไลน์ สามารถรับดูถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน