คนถามสอบ GAT/PAT ถ้าหากติดวัววิดหายไม่ทันทำยังไง เพจ TCAS ตอบแบบนี้ ทำนักเรียนหัวเข่าทรุด

3_1

เริ่มเปิดสมัครสอบ GAT/PAT รวมทั้งวิชาสามัญ TCAS65 สอบจริงเดือน มี.ค. 65 พบดราม่า คนถามติดโควิด-19 ทำเช่นไร กลับได้คำตอบเชิญชวนอึ้ง จะไม่แคร์อนาคตของชาติเลยหรอ

ความคืบหน้า TCAS65 สำหรับการสอบ GAT/PAT รวมทั้งวิชาสามัญ เปิดให้สมัครสอบแล้วตั้งแต่ 21 มกราคม – 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดวันสอบ GAT/PAT วันที่ 12-15 มีนาคม 2565 รวมทั้งสอบวิชาสามัญ 19-20 มีนาคม 2565

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์โควิด-19 พื้นฐาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ทาง TCAS ได้ออกมาตรคุ้มครองปกป้องโควิด-19 สำหรับสนามสอบ ดังต่อไปนี้

1. เตรียมพร้อมห้องสอบพิเศษ 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 สำหรับแยกสอบคนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากยิ่งกว่า 37.5 องศา หรือมีลักษณะอยู่ในข่ายถูกสงสัย โดยเตรียมพร้อมห้องสอบที่มีสภาพเปิดโล่งเตียน อากาศถ่ายระบายได้สะดวก รวมทั้งจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันไม่น้อยว่า 1.5 เมตร รวมทั้งห้องที่ 2 สำหรับแยกสอบคนที่มีลักษณะเจ็บป่วยทั่วๆไป หรือได้รับบาดเจ็บ แม้ระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีลักษณะเจ็บป่วย หรือเป็นไข้ เมื่อวัดปรอทแล้วสูงเกินกำหนด ให้ปฏิบัติการแยกสอบผู้เข้าสอบรายดังที่กล่าวผ่านมาแล้วในห้องพิเศษห้องที่ 1 รวมทั้งสนามสอบเตรียมหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมให้ทุกคนที่สอบในห้องพิเศษ 1 สำหรับผู้อยู่ในข่ายสงสัย

2. เตรียมพร้อมจุดคัดเลือกกรอง (วัดปรอทรวมทั้งดูอาการ) รวมทั้งตรวจการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคน

3. เตรียมพร้อมจุดล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบรวมทั้งบุคลากรประจำสนามสอบในวันสอบ

4. เตรียมพร้อมพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างทางด้านสังคม ยกตัวอย่างเช่นจุดพักคอย จุดทานอาหาร รวมทั้งแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น รวมทั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ

5. ให้คณะกรรมการดำเนินการระดับสนามสอบรวมทั้งผู้ปฏิบัติการในสนามสอบทุกคน จำต้องได้รับวัคซีนโควิด อย่างต่ำ 2 เข็ม รวมทั้งทำแบบประเมินการเสี่ยงโรคติดโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันเริ่มสอบ รวมทั้งคัดเลือกกรองเฉพาะผู้มีการเสี่ยงต่ำสำหรับการเข้าร่วมดำเนินการในสนามสอบ

6. ปฏิบัติการตามมาตรการคุ้มครองปกป้องโรคฯ (เพิ่มเติม) ที่กำหนดโดย ศบค. รวมทั้งหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่

1_1

เริ่มเปิดสมัครสอบ GAT/PAT รวมทั้งวิชาสามัญ TCAS65 สอบจริงเดือน มี.ค. 65 พบดราม่า คนถามติดโควิด-19 ทำเช่นไร กลับได้คำตอบเชิญชวนอึ้ง จะไม่แคร์อนาคตของชาติเลยหรอ

สอบ GAT PAT

ความคืบหน้า TCAS65 สำหรับการสอบ GAT/PAT รวมทั้งวิชาสามัญ เปิดให้สมัครสอบแล้วตั้งแต่ 21 มกราคม – 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดวันสอบ GAT/PAT วันที่ 12-15 มีนาคม 2565 รวมทั้งสอบวิชาสามัญ 19-20 มีนาคม 2565

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์โควิด-19 พื้นฐาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ทาง TCAS ได้ออกมาตรคุ้มครองปกป้องโควิด-19 สำหรับสนามสอบ ดังต่อไปนี้

1. เตรียมพร้อมห้องสอบพิเศษ 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 สำหรับแยกสอบคนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากยิ่งกว่า 37.5 องศา หรือมีลักษณะอยู่ในข่ายถูกสงสัย โดยเตรียมพร้อมห้องสอบที่มีสภาพเปิดโล่งเตียน อากาศถ่ายระบายได้สะดวก รวมทั้งจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันไม่น้อยว่า 1.5 เมตร รวมทั้งห้องที่ 2 สำหรับแยกสอบคนที่มีลักษณะเจ็บป่วยทั่วๆไป หรือได้รับบาดเจ็บ แม้ระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีลักษณะเจ็บป่วย หรือเป็นไข้ เมื่อวัดปรอทแล้วสูงเกินกำหนด ให้ปฏิบัติการแยกสอบผู้เข้าสอบรายดังที่กล่าวผ่านมาแล้วในห้องพิเศษห้องที่ 1 รวมทั้งสนามสอบเตรียมหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมให้ทุกคนที่สอบในห้องพิเศษ 1 สำหรับผู้อยู่ในข่ายสงสัย

2. เตรียมพร้อมจุดคัดเลือกกรอง (วัดปรอทรวมทั้งดูอาการ) รวมทั้งตรวจการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคน

3. เตรียมพร้อมจุดล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบรวมทั้งบุคลากรประจำสนามสอบในวันสอบ

4. เตรียมพร้อมพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างทางด้านสังคม ยกตัวอย่างเช่นจุดพักคอย จุดทานอาหาร รวมทั้งแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น รวมทั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ

5. ให้คณะกรรมการดำเนินการระดับสนามสอบรวมทั้งผู้ปฏิบัติการในสนามสอบทุกคน จำต้องได้รับวัคซีนโควิด อย่างต่ำ 2 เข็ม รวมทั้งทำแบบประเมินการเสี่ยงโรคติดโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันเริ่มสอบ รวมทั้งคัดเลือกกรองเฉพาะผู้มีการเสี่ยงต่ำสำหรับการเข้าร่วมดำเนินการในสนามสอบ

6. ปฏิบัติการตามมาตรการคุ้มครองปกป้องโรคฯ (เพิ่มเติม) ที่กำหนดโดย ศบค. รวมทั้งหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่

สอบ GAT PAT

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อคุ้มครองปกป้องโควิด-19

– แนะนำให้ใส่หน้ากากสองชั้นทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฉีดยาไม่ครบสองเข็ม

– ไม่แนะนำให้ผู้ปกครองหรือผู้ติดตามเข้ามาในสนามสอบ

– ผู้เข้าสอบควรเตรียมอาหารตอนกลางวันมารับประทานเอง หรือซื้อของกินแบบกล่องที่สนามสอบจัดจำหน่าย รวมทั้งทานอาหารในกลางแจ้งห่างจากคนอื่นที่สนามสอบจัดไว้ให้

– ไม่สนทนากันระหว่างทานอาหาร

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน (20 มกราคม) ผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่ง ออกมาเผยแชตที่ไต่ถามเพจ Mytcas.com เพจอย่างเป็นทางการของ TCAS ถึงเรื่องที่น่าสงสัยว่า แม้ติดโควิดก่อนวันสอบ รวมทั้งหายไม่ทันวันสอบ จำเป็นจะต้องทำเช่นไร

ปรากฏว่า แอดมินเพจ Mytcas.com ให้คำตอบว่า “สอบปีหน้า หรือไม่ก็เลือกสาขาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ”

2

ทั้งนี้ข้างหลังคำตอบดังที่กล่าวผ่านมาแล้วถูกเผยแพร่ออกไป ตามมาซึ่งเสียงวิภาควิจารณ์มากมายไปถึง TCAS คิดว่าไม่มีการออกมาตรการรองรับที่เหมาะสมพอในช่วงโควิด-19 รวมทั้งเป็นการผลักภาระให้ผู้เข้าสอบแทนหรือเปล่า