คนเมินตั๋วบิน “พวกเราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงคงเหลือ 1.35 ล้านสิทธิ

คนเมินตั๋วบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

นายยุทธศักดา สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวมาว่า เตรียมสรุปแผนการเราเที่ยวร่วมกัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) หลังจากมีการจองสิทธิห้องพักเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว พื้นฐานคาดว่าเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากนักเดินทางกลุ่มเดิม ที่เคยเที่ยวแล้วก็ใช้บริการห้องพักเต็ม 10 สิทธิ ข้างหลัง คณะรัฐมนตรีมีการขยายเพิ่มสิทธิให้เป็น 15 สิทธิทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้เพิ่มมากขึ้น มีการเข้าพักโฮเต็ล 5 ดาวของคนในพื้นที่ เพราะถ้าเหตุการณ์ปกติราคาจะแพงมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่จ.กรุงเทพฯแล้วก็ยังมีหัวเมืองใหญ่อื่น อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ
ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า แผนการเราเที่ยวร่วมกันเริ่มมาตั้งแต่เดือน เดือนกรกฎาคม2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของพลเมืองผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจโฮเต็ลแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวโยง แล้วก็เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์จำนวนสิทธิห้องพัก ถูกจองหมดแล้ว ส่วนจำนวนตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ.