ครม.ทราบ เขยื้อนนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งโครงสร้างรองรับ

คณะรัฐมนตรีทราบ เคลื่อนแนวนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งโครงสร้างรองรับ-ปรับปรุงระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รัฐมนตรีนำแนวนโยบายไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พ.ย. ที่โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ คนมั่งมีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา โรงแรม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (คณะรัฐมนตรีสัญจร) ที่ จังหวัดกระบี่ ว่า คณะรัฐมนตรีทราบการลงพื้นที่ศึกษางานของ คณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตัวอย่างเช่น กระบี่ ตรัง จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง และก็จังหวัดสตูล เพื่อเคลื่อนแนวนโยบายและก็แผนการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและก็ความสามารถสำหรับการแข่งของไทย เป็นต้นว่า แผนการปรับปรุงท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานนานาประเทศกระบี่ แผนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่าเรือภูเก็ต และก็แผนการนำสายสื่อสารลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว และก็ก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบคายริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านแผนการปรับปรุงธุรกิจบริการดินและก็ปุ๋ยเพื่อชุมชน แผนการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ แผนการเพิ่มมูลค่าและก็ปรับปรุงสินค้าเพื่อสุขภาพและก็ความงดงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากโครงสร้างรองรับ โดยปรับปรุงกลุ่มโอท็อป และก็วิสาหกิจชุมชน และก็แผนการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและก็ปาล์มน้ำมัน โดยเปลี่ยนแปลงระบบที่ดินในการประกอบอาชีพและก็ลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 ขจัดปัญหาที่ดินและก็ที่อยู่ที่อาศัย รวมถึงแผนการบ้านมั่นคง รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง ปกป้องและก็การดูแลรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 ควบคู่กับการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพชาวไทยทุกตอนวัย ทำแผนการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างช่องทางทางการศึกษาของผู้พิการและก็ด้อยโอกาส และก็จัดแจงศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นยอด ส่งเสริมบริหารจัดแจงน้ำอีกทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยแผนการการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกและก็ทะนุบำรุงชายฝั่งทะเลและก็รอบๆร่องน้ำกันตรัง
การปฏิสังขรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.รัชดากล่าวว่า รัฐบาลทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถสำหรับการแข่งและก็ยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนาและก็สร้างเสริมสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง และก็ส่วนราชการ นอกจากนั้น ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งโครงข่ายคมนาคมทางถนน การบริหารจัดแจงภัยพิบัติ ติดตามหัวข้อปัญหาด้านการปรับปรุงส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบและก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ประมง และก็ปศุสัตว์ ที่มีสมรรถนะในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยือนชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันจากกองทุนส่งเสริมการรักษาพลังงาน และก็ 3.การเสริมสร้างและก็ปรับปรุงสมรรถนะเงินลงทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามแผนการปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยพอเพียง การทำงานตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบและก็การเล่าเรียนตามสะดวก ฯลฯ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวพันนำข้อสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติถัดไป