ด่วน! คำบัญชาแต่งตั้งตร. ระดับ รองผบก.-ผกก. วาระ64 คลอดแล้ว เช็กชื่อเลย

ด่วน ผู้บังคับบัญชาตำรวจ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตำรวจ ระดับ รองผบก.-ผกก. ย้ายระนาบเดิม ทั่วราชอาณาจักรแล้ว วาระรายปี 2564 เตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บ สท.

วันที่ 16 พฤศจิกายน2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) รายงานข่าวสารแจ้งว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. รวมทั้ง ผกก. วาระรายปี 2564

โดย สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจตราความถูกต้องแน่ใจสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจตราเสร็จ จะส่งคำสั่งดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วไปยัง กองบังคับการสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำสั่งดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วไปลงประกาศผ่านทางเว็บของ สท. ให้ทุกหน่วยรู้ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานกองสารนิเทศ ได้เตรียมพร้อมให้ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ ถ้าเกิดทาง สกพ. ส่งคำสั่งแต่งตั้งดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยรู้ในทันที แม้กระนั้น สามารถพิจารณารายชื่อการแต่งตั้งเคลื่อนย้ายข้าราชการตำรวจวาระรายปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บ https://saranitet.police.go.th/news