ด่วน! “อนุชา” เปิดเผย มติ มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์ให้ความเห็นด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.จัดการสอบด่วน

วันที่ 4 พ.ค. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เอ่ยถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ ให้ความเห็นแนวทางการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั้งยังมีการกระทำโปรโมทโฆษณาขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งการให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อพิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งนับว่าไม่เป็นธุระของวัด
นายอนุชา พูดว่า ปัจจุบัน ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ลงความเห็นเห็นว่า พฤติกรรมดังที่กล่าวมาแล้วของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การลงความเห็นด้านการเมือง และเป็นการให้ความเห็นที่ไม่เหมาะสม และมอบหมายให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องจัดการต่อไป
นายอนุชา พูดว่า ตนสั่งย้ำให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศ.) เร่งจัดการตามความเห็นมหาเถรสมาคม (มส.) โดยด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมทั้งหัวหน้าคณะสงฆ์ปกครองพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิจารณาความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่ธุระของวัด เพื่อมิให้กำเนิดความเสียหายวงการพระสงฆ์และศาสนาพุทธ.