ตรวจทานสิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” เงินทยอยเข้าแล้ว

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยเข้าบัญชีแล้ว ถ้าหากไม่พบข้อมูลจำต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นดีเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงงานรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบพบเจอปัญหาขาดทุน ลดภาระหน้าที่รายจ่ายสำหรับเพื่อการจัดการกับปัญหาราคาผลผลิตตกอับจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” รวมทั้งอุทกภัย ในขณะที่กลไกตลาดยังคงปฏิบัติงานเป็นปกติ โดยรับรองรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จำพวก ยกตัวอย่างเช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ในขณะที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 จ่ายเงินวันที่ 9 พ.ย. 2564
งวดที่ 2 จ่ายเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรับรองรายได้ เกษตรกรควรต้องขึ้นบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจำต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอนที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ทดแทน

ส่วนวิธีการตรวจสอบสิทธิ์โครงงานรับรองรายได้กสิกร ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวสามัญชน พร้อมกดค้นหา
3. ถ้าหากคนที่สมัครสมาชิกเสร็จ รวมทั้งได้รับเงินแล้ว จอจะแสดงผล “โอนเงินเป็นระเบียบแล้ว” ถ้าหากไม่พบข้อมูลการขึ้นบัญชี จำต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน