ที่ประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อนุมัติจัดซื้อ ‘ซิโนฟาร์ม’ 20,000 โดส กว่า 18 ล้านบาท

ตอนวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีมติเอกฉันท์เห็นดีเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายตามแผนการจัดซื้อวัคซีนคุ้มครองป้องกันโรคโควิด-19 “วัคซีนตัวเลือก สิโนฟาร์ม” รายปีงบประมาณ 2564 ปริมาณ 2 หมื่นโดส งบประมาณปริมาณ 18,060,000 บาท (สิบแปดล้านหกหมื่นบาท) หาวัคซีนคุ้มครองป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพและปริมาณพอเพียงแก่พสกนิกรทุกกรุ๊ปในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลได้จองวัคซีนสิโนฟาร์มไป 2 หมื่นโดส แต่ว่าอยู่ระหว่าง รอคอยรับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ถัดไป เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันและหยุดโรคติดต่อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในช่วงเวลานี้

ขณะที่เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 (ระลอกเดือนเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 ติดเชื้อโรครายใหม่ 21 ราย จาก อ.ท่าศาลา 8 ราย อ.ฉวาง 4 ราย อ.สิชล 2 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.ทุ่งใหญ่ 1 ราย อ.ทุ่งสง 1 ราย อ.ลานสกา 1 ราย อ.ปากพนัง 1 ราย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย ทำให้มียอดติดเชื้อโรคสะสม 1,610 ราย
รักษาตัวในโรงหมอ 310 ราย รักษาหายแล้วสะสม 1,278 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันหลังทางจังหวัดประกาศเปิดเตียงสนาม 7 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 มีถิ่นฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องการจะเดินทางกลับมารักษาตัวที่นครศรีธรรมราช ปัจจุบัน แพทย์ป้องกัน ตระกูลวรชาติ ผู้อำนวยการโรงหมอสิชล เปิดเผยว่า ช่วงเช้ามืดวันนี้มีผู้ป่วยกลับมาพักรักษาตัวในโรงหมอสิชลแล้ว ปริมาณ 10 คน มีถิ่นฐาน อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.เมือง ซึ่งทุกคนเข้าที่พักหอพักผู้ป่วยโควิด-19 และทีมหมอ พยาบาล เภสัชกร นักรังสี แนวทางการหมอ พนักงานลำเลียงผู้ป่วย รปภ. ร่วมรับและประเมินอาการ เอกซเรย์ ตรวจเลือด ให้การรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน

อย่างไรช่วงเช้าได้ส่งผู้ป่วยที่รักษาหายก็ดีแล้วกลับบ้านได้อีกปริมาณ 15 คน ทุกคนแข็งแรงดี แม้ว่าจะมีผู้ป่วยบางรายปอดบวม ในปริมาณนี้มีเด็กเล็กอายุเพียง 4 เดือน ร่วมอยู่ด้วย 1 คน เป็นคลัสเตอร์จากโรงงานทองคำเปลว ส่งคืนบ้านที่อำเภอพรหมคีรี โดยรถโรงหมอพรหมคีรีมารับไปส่งถึงที่หน้าบ้าน บริการอีกทั้งไปรับมารักษาและส่งคืน