ปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนปชช.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก 24 ชั่วโมง

ตอนวันที่ 26 ก.ย. นายสุคำกล่าว รอดเรืองในจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.และ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ บอกว่า

ด้วยกองอำนวยการคุ้มครองปกป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ต่อเนื่องรอบๆประเทศไทยตอนบน และอต.คาดเดาว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 ก.ย. 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพิงผ่านภาคกลางตอนใต้ ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่รอบๆภาคกึ่งกลาง และส่งผลให้มีจำนวนน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น

โดยคาดเดาจำนวนน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ราว 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดแจงน้ำ และก็ตัดต้นน้ำลำธารเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งคู่ฝั่ง แม้กระนั้นยังคงจําเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันราว 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 ก.ย. 2564

ปภ.ปทุมธานี ตรึกตรองแล้วเพื่อเป็นการตระเตรียม ความพร้อมเพรียงรับสถานการณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ขอให้ท่านดําเนินการ ดังต่อไปนี้

1.) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสามัญชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์รอบๆริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทร้านค้า ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองปกป้องตลิ่ง แพร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมทั้งยังสามัญชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการเขตแดนในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และมีฝนตกสะสม พร้อมกับผสานการกระทำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวพันในพื้นที่เตรียมความพร้อม กําลังพล อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมทำงาน อํานวยความสะดวก และให้ความให้การช่วยเหลือสามัญชน ตลอด 24 ชั่วโมง

3.) หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความให้การช่วยเหลือในพื้นฐาน ให้กองอํานวยการคุ้มครองปกป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์แขนดูแลส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติ

water