ประกันสังคม ประกาศ เตรียมฉีดยาเข็ม 2 แอสตร้าฯ ให้ มัธยม33 วันไหน-เตรียมความพร้อมยังไง ตรงนี้

เตรียมพร้อมผู้ประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 เตรียมตัวยังไง ได้ฉีดวันไหน ตรวจดูถึงที่เหมาะนี่

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย กล่าวว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะพันธุ์ รองผู้ประกาศสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 ภายหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว ตอนวันที่ 7 มิถุนายน ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งเนื้อหามีดังนี้

sso

เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนแบรนด์ใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมด โดยแบ่งผู้ประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และจะถึงกำหนดฉีดเข็ม 2 ด้านใน 12-16 สัปดาห์ ก็จะเป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าเหมือนเดิม

– ผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 21 ก.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 28 กันยายน 2564

– ส่วนกรุ๊ปฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตอนวันที่ 12 ก.ค. 2564เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นแบรนด์ซิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ด้านใน 3-4 สัปดาห์ เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดด้วยเหมือนกัน

– สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 6 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกรุ๊ปจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด อย่างเช่น จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 13 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564
การนัดหมายฉีดวัคซีน

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้จัดเตรียมศูนย์ฉีดวัคซีนกระจัดกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครอีกทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด และอีกทั้ง 5 จังหวัดเป็นระเบียบแล้ว

แม้มิได้รับ SMS ต้องทำเช่นไร ?

แม้ผู้ประกันตนอยู่ในกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามที่ได้มีการกำหนดข้างต้น แต่มิได้รับ SMS นัด สามารถตรวจดูวันนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ถึงที่เหมาะหน้าเว็บสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แม้ไม่พบข้อมูล ขอให้รีบแจ้งนาย หรือ HR บริษัท ด่วน หรือแม้มีข้อสงสัย ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
sso2

การเตรียมการก่อนฉีดวัคซีน

– นอนหลับพักให้เพียงพอ

– งดเว้นการบริหารร่างกายหนัก

– สวมเสื้อที่สบายสำหรับเพื่อการฉีด ตัวอย่างเช่น เสื้อแขนสั้น

– จัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน และมาให้ทันตามกำหนดนัด