ประชาชนเป็นห่วงจัดงานประเพณีลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ไปเที่ยวงาน-ลอยออนไลน์แทน

ประชาชน 60% กังวลใจจัดงานประเพณีลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ จำนวนมากไม่ท่องเที่ยวงาน-ประเพณีลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวโยงปกป้องวัววิดครัดเคร่ง ต้องการลอยวัววิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

ตอนวันที่ 14 พฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของราษฎรทั่วราชอาณาจักร จำนวนทั้งหมดทั้งปวง 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมสั่งย้ำมาตรการความปลอดภัยแล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงหนแรกในช่วงที่ยังมีสถานการณ์วัววิด-19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายนก่อนหน้านี้ พบว่า จำนวนมาก หรือจำนวนร้อยละ 60.04 บอกว่า กังวลใจเรื่องวัววิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาจำนวนร้อยละ 52.29 บอกว่า เป็นการรักษาวัฒนธรรมไทย สืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงาม จำนวนร้อยละ 50.00 บอกว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว จำนวนร้อยละ 44.28 บอกว่า ทำให้บรรยากาศกระปรี้กระเปร่า สนุกสนาน ได้ผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดความเคร่งเคลียด แล้วก็จำนวนร้อยละ 31.43 บอกว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจะจัดงานได้ตามธรรมดา
เมื่อถามคำถามว่าหลังจากคลายล็อกแล้วก็เปิดประเทศแล้ว ราษฎรสนใจจะไปร่วมเทศกาลประเพณีลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือไม่ พบว่า จำนวนมากหรือจำนวนร้อยละ 43.94 บอกว่า ไม่ไป รองลงมาจำนวนร้อยละ 30.68 บอกว่า ไม่แน่ใจ มีเพียงแต่จำนวนร้อยละ 25.38 บอกว่า ไป 25.38 แล้วก็เมื่อถามคำถามว่าหากได้ไปประเพณีลอยกระทง ราษฎรจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าจำนวนมากหรือจำนวนร้อยละ 33.50 บอกว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาจำนวนร้อยละ 26.99 บอกว่า กระทงอุปกรณ์ธรรมชาติ จำนวนร้อยละ 23.56 บอกว่า ทำกระทงเอง ฯลฯ เมื่อถามหาความมั่นใจต่อมาตรการปกป้องวัววิด-19 ในเทศกาลประเพณีลอยกระทงปีนี้ พบว่า จำนวนมากหรือจำนวนร้อยละ 40.86 บอกว่า ไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจ จำนวนร้อยละ 30.71 บอกว่า ไม่มั่นใจ จำนวนร้อยละ 23.57 บอกว่า ค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจ แล้วก็จำนวนร้อยละ 4.86 บอกว่า มั่นอกมั่นใจมากมาย

เมื่อถามหาสิ่งที่ต้องการบอกหน่วยงานที่เกี่ยวโยงสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ พบว่า อันดับ 1 จำนวนร้อยละ 86.82 บอกว่า มีมาตรการป้องกันวัววิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดระยะเวลา มีจุดคัดเลือกกรอง เว้นระยะห่าง อันดับ 2 จำนวนร้อยละ 63.05 บอกว่า สถานที่จัดงานจำเป็นต้องเหมาะสม ระบายอากาศเจริญ ไม่ยัดเยียด อันดับ 3 จำนวนร้อยละ 50.04 บอกว่า รักษาความปลอดภัย ปกป้องอันตรายจากพลุ ดอกไม้เพลิง เพลิงไหม้ ฯลฯ อันดับ 4 จำนวนร้อยละ 47.89 บอกว่า ย้ำรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม อันดับ 5 จำนวนร้อยละ 41.52 บอกว่า วิเคราะห์ความแข็งแรงของเรือโป๊ะจ้าย ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามหาการลอยกระทงในปีนี้ที่มีวัววิด-19 แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาอย่างไร พบว่า อันดับ 1 จำนวนร้อยละ 68.04 บอกว่า เว้นการไปสถานที่ยัดเยียด อันดับ 2 จำนวนร้อยละ 62.16 บอกว่า ระวังสุขภาพมากยิ่งขึ้น อันดับ 3 จำนวนร้อยละ 50.40 บอกว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด อันดับ 4 จำนวนร้อยละ 44.52 บอกว่า ความสนุกน้อยลง อันดับ 5 จำนวนร้อยละ 39.90 บอกว่า อดออมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เมื่อถามหาสิ่งที่ราษฎรต้องการลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า อันดับ 1 จำนวนร้อยละ 87.84 บอกว่า วัววิด-19 อันดับ 2 จำนวนร้อยละ 59.10 บอกว่า ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันดับ 3 จำนวนร้อยละ 57.84 บอกว่า ข้าวของเครื่องใช้แพง น้ำมันแพง อันดับ 4 จำนวนร้อยละ 55.41 บอกว่า ความยากจนข้นแค้น แล้วก็ อันดับ จำนวนร้อยละ 54.41 บอกว่า 5 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง