ประชาธิปัตย์ ขอบคุณมากทุกคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา-ชุมพร

S__

ราเมศ-พิธีกร ประชาธิปัตย์ ขอบคุณมากทุกคะแนนเสียง เลือก ตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จังหวัดชุมพร แล้วก็ เขต 6 จังหวัดสงขลา

วันที่ 16 เดือนมกราคม 2525 นายราเมศ รัตนะเชวง พิธีกรพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประสานงานศูนย์กลาง ได้กล่าววันหลังปิดการโหวตลงคะแนนเสียงเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพรว่า

พรรคประชาธิปัตย์ขอกราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกทั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพรแล้วก็เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลาที่ได้ไว้ใจโหวตให้กับผู้สมัครของพรรคในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร นายอิสรวงศ์วาน มากสว่าง แล้วก็ในเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา นางสาวสุภาพอ่อนโยนร กำเนิดผล
นายราเมศกล่าวว่ากล่าวพรรครับรองว่ายึดวิธีการลงคะแนนเสียง การรณรงค์หาเสียงยึดหลักความสุจริตเป็นที่ตั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลการนับคะแนนอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงทั้งคู่เขต แล้วก็จะได้แถลงข่าวให้ทราบอีกรอบหนึ่ง