พระมหากษัตริย์ ราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันเหมือนวันขึ้นครองราชย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี

เวลา 18.47 น. วันที่ 28 เดือนธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เดินทางไปโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน วังดุสิต พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาคุณ เจ้าฟ้าทีปังมือรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตลำคลองสาน กรุงเทพมหานคร

shot.4

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิว่ากล่าวยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในฐานะเสธ.ศูนย์บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยบัญชาถวายความปลอดภัยรักษาท่าน ทรงทำหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารกองเกียรติยศ รับส่งเสด็จ

shot.5
เมื่อเสด็จฯ ถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ รวมทั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกราบ เสด็จฯ กลับ