รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เผยความเห็นชอบที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการเล่าเรียนขั้นต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการเกื้อหนุนการเล่าเรียนเอกชน (กช.) แล้วก็ที่ทำการเกื้อหนุนการศึกษานอกระบบแล้วก็การเล่าเรียนตามสบาย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เพราะว่าสถานการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมกำหนดกรรมวิธีการทำงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อช่องทางสำหรับเพื่อการศึกษาแล้วก็สิทธิของนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ช่วงจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน ครู แล้วก็เจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน แล้วก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• สื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับเพื่อการเลื่อนวันเปิดเทอม
• ครู บางทีอาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยพิจารณาตามบริบทแล้วก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แม้กระนั้น กระทรวงศึกษาเล่าเรียนจะวัดผลเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มาก สามารถจัดแจงจัดการเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักดังเช่นว่าเดิม ส่วนหมายกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2564.