ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำบัญชาล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ ส่งผล 28 ไม่.ย.

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทวดา-บริเวณรอบๆ 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้านค้า ห้างปิดเวลา 3 ทุ่ม มีผล 28 ไม่.ย.

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชธุระจจานุเบกษา เผยแพร่กฎระเบียบออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์เร่งด่วน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้านค้า จับกลุ่มสังสรรค์ งานกินเลี้ยงครื้นเครง และห้างสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม เซ็นชื่อ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
สำหรับกฎระเบียบนี้ มีผลในพื้นที่กรุงเทวดา-บริเวณรอบๆ และพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

สรุปกฎระเบียบ ดังต่อไปนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดดำเนินการก่อสร้าง ขั้นต่ำ 30 วัน และห้ามย้ายที่แรงงานชั่วครั้งชั่วคราว

2. การจำหน่ายของกินและเครื่องดื่มในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้าง ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ อพาร์เม้นท์ ร้านค้าสบายซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นแค่นั้น

3. ห้าง ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดปฏิบัติงานได้ถึง 21.00 น. โดยงดให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. อพาร์เม้นท์ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์สัมมนาหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ แม้กระนั้นให้งดการจัดสัมมนา การสัมมนา และจัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดงานกิจกรรมจับกลุ่มที่มีบุคคลจำนวนรวมกันเกินกว่า 20 คน นอกจากได้รับอนุญาตจากข้าราชการ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้พนักงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจการเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาด เมื่อเจอแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดบางทีอาจปฏิบัติงานสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นไว้ชั่วครั้งชั่วคราว

7. ให้ข้าราชการจากศูนย์ทำการปรับแต่งสถานการณ์เร่งด่วนด้านความยั่งยืนและมั่นคง กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยว ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดเลือกกรองการเดินทาง ขั้นต่ำ 30 วัน ในทางคมนาคมเข้าออกชายแดนภาคใต้ และกรุงเทวดา-บริเวณรอบๆ

8. ให้พลเมืองงดกิจกรรมทางด้านสังคมที่มีการจับกลุ่ม ในลักษณะการสังสรรค์ งานจัดเลี้ยงครื้นเครงในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดและเอาจริงเอาจัง เป็นระยะเวลา 30 วัน นอกจากเป็นการจัดพิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติ
คำสั่งนี้มีผลต้ังแม้กระนั้นวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6