ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับ 29 จว.พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติตลอดถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับ 29 จว.พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติสม่ำเสมอถึง 31 สิงหาคม ประเมินทุก 14 วัน

ช่วงวันที่ 1 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษา เปิดเผยพร่ กฎเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการจัดการราชการ ในสถานการณ์รีบด่วน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติอย่างเนื่องอีกระยะเวลาหนึ่ง พร้อมยกระดับมาตรการ เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดวัววิด-19 เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองปกป้องมิให้การแพร่ระบาดเพิ่มความรุนแรงขึ้น

แม้กระนั้น จากการที่ได้ควบคุมและคุ้มครองปกป้องการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและละแวกใกล้เคียง เพื่อคุ้มครองปกป้องการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน โดยปิดสถานที่ทำการก่อสร้างและรอบๆที่อยู่ที่อาศัยชั่วครั้งคราวสำหรับคนงาน ตลอดจนได้มีการกำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงบางครั้ง เพื่อคุณประโยชน์ในการควบคุมและคุ้มครองปกป้องการแพร่ระบาดของโรค

ผลการดำเนินงานในตอนที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ประกอบธุรกิจ และผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงสถานที่พักคนงาน และการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ การปรับแต่งสถานที่ประกอบกิจการและจัดแจงมาตรการด้านคุ้มครองปกป้องและควบคุมโรค และก็การกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการที่ราชการระบุเป็นที่เป็นระเบียบแล้ว
จึงสมควรปรับการบังคับใช้บางมาตรการต่อกลุ่มบุคคล สถานที่ และกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบต่อประชากร ทั้งยังด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ว่ายังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและกำกับติดตามการป้องกันและควบคุมโรคตามที่ทางราชการระบุอย่างเคร่งครัดถัดไป

ทั้งนี้ สาระสำคัญของประกาศคือ ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและครัดเคร่ง (สีแดงเข้ม) จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี ตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดโคราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) รวม 37 จังหวัด ดังต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร ขอนแก่น เมืองจันท์ ชัยนาท ชัยภูมิ จังหวัดชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ร้อยเอ็ด ลำปาง จังหวัดลำพูน เลย ศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล สระแก้ว จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

ช่วงเวลาที่พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) รวม 11 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จ.กระบี่ นครพนม น่าน บึงรอยแดง พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน และสุราษฎร์

– พื้นที่ควบคุมสูงสุดและครัดเคร่ง (สีแดงเข้ม) ทั้งยัง 29 จังหวัด ยังให้ลดและจำกัดการเปลี่ยนที่เดินทาง ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.วันพรุ่งนี้
– พื้นที่ควบคุมสูงสุดและครัดเคร่ง ห้ามจัดงานกิจกรรมซึ่งมีการจับกลุ่มรวมกันมากยิ่งกว่า 5 คน
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดงานกิจกรรมซึ่งมีการจับกลุ่มรวมกันมากยิ่งกว่า 20 คน
– พื้นที่ควบคุม ห้ามจัดงานกิจกรรมซึ่งมีการจับกลุ่มรวมกันมากยิ่งกว่า 50 คน
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามจัดงานกิจกรรมซึ่งมีการจับกลุ่มรวมกันมากยิ่งกว่า 100 คน
– พื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามจัดงานกิจกรรมซึ่งมีการจับกลุ่มรวมกันมากยิ่งกว่า 150 คน
– ร้านค้าขายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานที่ประกอบกิจการอื่นที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน เฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและครัดเคร่ง ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ขายแบบดิลิเวอรีเพียงแค่นั้น ไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้ใช้โดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่ายและผู้ใช้

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการนี้เป็นระยะเวลาสม่ำเสมอจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 โดยให้ประเมินสถานการณ์และความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงช่วงเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

คลิกอ่าน คำบัญชาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (วัววิด-19) ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่ระบุเป็นหลักที่ควบคุมสูงสุดและครัดเคร่ง พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการจัดการราชการ ในสถานการณ์รีบด่วน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป หรือตราบจนกระทั่งจะมีคำบัญชาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น