ราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ แถลง 5 จุดยืน รีบรัฐบาลนำเข้าวัคซีนโอกาส

ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนหนทาง ปรับกฎที่ส่งผลให้เกิดความช้า สร้างความแจ่มกระจ่าง-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลด้านการเมืองหรือผลตอบแทน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย ออกประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนโควิด ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (วัคซีนโควิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 เพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านรับวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีปริมาณคนป่วยเพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

และก็ข้อมูลเรื่องคุณภาพและก็ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ประเภทต่างๆที่เพิ่มขึ้น กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย จึงมีมติแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

1.รัฐบาลควรใช้ความมานะบากบั่นอย่างสูงสุดสำหรับเพื่อการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างเพียงพออีกทั้งจำนวนและก็คุณภาพ เพื่อเกิดภูมิต้านทานกลุ่มอย่างรวดเร็ว และก็ควรให้ความเอาใจใส่กับการเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างเร็ว และก็ทำให้คุณภาพและก็ประสิทธิผลของวัคซีนลดน้อยลง
โดยเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อครอบคลุมอีกทั้งผู้ที่ยังมิได้รับวัคซีน และก็เพื่อฉีดกระตุ้นภูมิต้านทานให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสุดแต่บางทีอาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยเน้นกลุ่มที่ยังมิได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก

2.รัฐบาลควรใช้ความมานะบากบั่นอย่างสูงสุดและก็เร็วที่สุด สำหรับเพื่อการนำเข้าวัคซีนหนทางทุกหมวดหมู่ที่ได้รับการยินยอมโดยอย. โดยปรับกฎที่ต้องปฏิบัติและก็ระบบราชการที่ส่งผลให้เกิดความช้า รวมถึงส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยวัคซีนและก็ผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อพลเมืองได้รับช่องทางและก็หนทางสำหรับเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น

3.รัฐบาลควรบริหารจัดแจงกระจัดกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีระบบ มีความแจ่มกระจ่างและก็โปร่งใส ให้ความเอาใจใส่กับวิธีการทางการแพทย์และก็สาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลด้านการเมืองหรือผลตอบแทนอะไรก็แล้วแต่และก็ต้องติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยยิ่งไปกว่านั้นเรื่องไม่ปรารถนาที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยและก็เร็ว

4.พลเมืองควรเข้ารับวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด ในขณะที่รัฐบาลจัดหามาให้และก็วัคซีนหนทาง โดยยังต้องให้ความเอาใจใส่ของมาตรการการคุ้มครองโรคดังเช่นว่า เว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว เพราะวัคซีนทุกหมวดหมู่ป้องกันการเกิดโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ว่าป้องกันลักษณะของการเจ็บป่วยร้ายแรงและก็เสียชีวิตได้ดี

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อได้โอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่คนป่วยและก็เพื่อนร่วมงาน ลดการระบาดด้านในสถานพยาบาล และก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหมอสาขาอื่นๆบุคลากรทางการแพทย์ และก็พลเมืองสำหรับเพื่อการเห็นด้วยวัคซีนโควิด-19
ประกาศในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หมออนุตตร จิตตำหนินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย

vaccine1