วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า แผนการ “เราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ สำหรับกรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการคนละครึ่งและก็เราเที่ยวด้วยกัน ที่การันตีตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถวิเคราะห์ผลของการคัดเลือกกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “วิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สถานะ
• เลขลำดับบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• นามสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กดคำว่า “วิเคราะห์สถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ทั้งนี้ กรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติและก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าแผนการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์คราวแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณ 2,000 บาท และก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์แต่ละวันวันพฤหัสบดีจนถึงวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวถึงมาแล้ว และก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 64

สำหรับกรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่วิเคราะห์สถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความจำนงขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 และก็สามารถวิเคราะห์ผลของการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บดังที่กล่าวถึงมาแล้วเหมือนกัน
แต่ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกรอบ ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และก็กระทรวงการคลัง จะนับว่าผลของการพินิจทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด.