สมัครสมาชิก SME ที่นี่! ช่วยนาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวั่นสถานประกอบการ ยังไม่รู้จัก “โครงการสนับสนุนและก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” หากลงทะเบียนตามที่ได้กำหนดไม่ทัน ข้างใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำโครงการสนับสนุนและก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บ “สนับสนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 ปัจจุบันนี้มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 169,096 ราย หรือร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างชนชาติไทย 2,536,686 คน หรือร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาลงทะเบียนร่วมโครงการเพียง 4 วันเพียงแค่นั้น หากไม่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่ระบุจะทำให้นาย สถานประกอบการ หมดสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างชนชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – ม.ค. 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และก็พล.อ.ประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน จริงจังที่จะขจัดปัญหาเศรษฐกิจ และก็สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติโครงการสนับสนุนและก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อนายสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ลูกจ้างชนชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกว่าจ้างตามเงื่อนไขโครงการฯ มีรายได้ดูแลตัวเองและก็ครอบครัว อีกทั้งนาย สถานประกอบการ ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการค้า และก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้สม่ำเสมอ ซึ่งผมกังวลนาย สถานประกอบการนิดหน่อยที่ยังไม่รู้จักโครงการฯ ในช่วงเวลานี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งนายในพื้นที่รับผิดชอบทีละราย เพื่อรับทราบข้อมูลและก็มาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายรุ่งเรือง โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในช่วงเวลานี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐและก็ข้าราชการจากที่ทำการหางานจังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และก็ที่ทำการหางานจังหวัดทั้งประเทศ ติดตามนาย สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อโฆษณาข้อมูลโครงการฯ และก็เร่งรัดให้ลงทะเบียนข้างในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักข้อมูลโครงการและก็ยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นนายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

ลงทะเบียน SME สนับสนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตรงนี้

job

“สำหรับนาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และก็มีลูกว่าจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงการ ผ่านเว็บ “สนับสนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจทานคุณสมบัติ เมื่อได้รับการยินยอมแล้ว จำเป็นต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสนับสนุน สำนักงานประกันสังคม 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการนี้ ในกรณีที่นายไม่สามารถที่จะลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย ใบมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีเดินสะพัด ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายและก็เลขบัญชี) และก็สำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชน (นายบุคคลธรรมดา) โดยเซ็นชื่อยืนยันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการหางานจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อข้าราชการดำเนินงานให้ หรือหากปรารถนาถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว