“หน้ากากอนามัย” เลือกซื้อเช่นไร ให้ได้ประสิทธิภาพ มาตรฐาน

ปัจจุบันนี้ เว้นแต่วัคซีนโควิด-19 ที่ควรต้องเร่งฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังนับว่าเป็นอาวุธสำคัญสำหรับเพื่อการปกป้องโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ มีหลายแบบ หลายแบรนด์ในตลาด แล้วพวกเราจะรู้ได้เช่นไรว่ายี่ห้อไหนได้มาตรฐาน รวมทั้งมีคุณภาพ

วันนี้ (30 พ.ย. 64) ที่ประชุมหน่วยงานของคนซื้อ รวมทั้งโครงข่ายนักวิชาการเพื่อคนซื้อ แถลงผลการทดสอบ “หน้ากากอนามัย” ประเภทใช้ครั้งเดียว โดยมีการตรวจตราประสิทธิภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 แบรนด์ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 ส.ค.-3 ต.ค.64 ส่งไปตรวจที่ห้องแลปที่ได้มาตรฐาน หลังจากนั้น มีการจัดประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวพันทั้งผอง เพื่อรายงานผลที่เจอการทดลองไม่ว่าจะมอก. (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวพันกับการกำกับดูแลหน้ากากอนามัย

ตรวจตรา หน้ากากอนามัย 60 แบรนด์

“ไพบูลย์ ช่วงทอง” กรรมการนโยบายที่ประชุมหน่วยงานของคนซื้อ ผู้ชำนาญด้านสินค้ารวมทั้งบริการ เผยผลการทดสอบหน้ากากอนามัย 60 แบรนด์ โดยระบุว่า ความยากที่สุดคือ หลายแบรนด์เป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้นว่า ญี่ปุ่น เกาหลี และไม่กล่าวว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดแยกประเภทให้ห้องแลปทดสอบตามมาตรฐาน
ดังนี้ การทดลอง แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วๆไป 14 แบรนด์ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานทางด้านการแพทย์ทั่วๆไป (Medical Grade) รวมทั้งการใช้แรงงานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 แบรนด์ รวมทั้งหน้ากากกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจตามมาตรฐาน N95 จำนวน 19 แบรนด์ โดยส่งไปทดสอบห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นห้องทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดลอง 2 เรื่อง
ดังนี้ มีการทดสอบ 2 เรื่องหมายถึงคุณภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) เป็นต้นว่า ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วๆไป หน้ากากอนามัยด้านการแพทย์รวมทั้งด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกลุ่ม N95 รวมทั้ง “ทดสอบความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลการทดสอบ ดังต่อไปนี้

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองป้องกันใช้งานทั่วๆไป

 • กำหนดให้ควรจะมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าปริมาณร้อยละ 95
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • จำนวน 14 แบรนด์
 • ผ่านมาตรฐาน 3 แบรนด์ เป็นต้นว่า LOC , Medicare Plus รวมทั้ง Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านมาตรฐานกว่า 11 แบรนด์

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองป้องกันการใช้แรงงานทางด้านการแพทย์ทั่วๆไปรวมทั้งการใช้แรงงานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้ควรจะมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ปริมาณร้อยละ98
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ทดสอบ 27 แบรนด์
 • ผ่าน 3 แบรนด์ เป็นต้นว่า Double A Care, THC รวมทั้ง Nam Anh
 • ไม่ผ่านมาตรฐาน 24 แบรนด์

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองป้องกัน N95

 • กำหนดให้ควรจะมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ปริมาณร้อยละ95
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2480/2562
 • ทดสอบทั้งผอง 19 แบรนด์
 • ผ่านมาตรฐาน 13 แบรนด์ เป็นต้นว่า Minicare , ตรางู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons รวมทั้ง Link Care
 • ไม่ผ่านมาตรฐาน 6 แบรนด์

พินิจเช่นไรว่า “หน้ากากอนามัย” ได้มาตรฐาน

“สารี ชั้นหนึ่งสมหวัง” เลขาธิการที่ประชุมหน่วยงานของคนซื้อ พูดว่า ข้อคิดเห็นสำหรับเพื่อการซื้อหน้ากากอนามัยด้านการแพทย์ อย่างต่ำควรจะมีเลขทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พวกเรายังจำต้องเผชิญกับโควิด-19 ที่จะอยู่กับพวกเราอีกนาน รวมทั้งนี่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้อง อยากมองเห็นการกำกับประสิทธิภาพที่ชัดเจน ผลการทดสอบครั้งนี้จะช่วยทำให้คนซื้อมีข้อมูลที่พอเพียง รวมทั้งเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยได้อย่างแม่นยำ

“เพื่อเลี่ยงสินค้าที่อาจมีผลพวงต่อสุขภาพ รวมทั้ง สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานรวมทั้งส่งต่อข้อมูลผลการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาซึ่งการบังคับใช้ข้อบังคับสำหรับเพื่อการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อการปกป้องคุ้มครองคนซื้อ”