อบจ.นนทบุรี เดินหน้าเปิดลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ทุ่งนา’ รอบ 8 ธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

อบจ.นนทบุรี เดินหน้าเปิดลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ท้องนา’ รอบ 8 ธ.ค.นี้ อีก 1.5 หมื่นคน

ภายหลังจากหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี เปิดให้สามัญชนที่มีทะเบียนสำมะโนครัวอยู่ใน จังหวัดนนทบุรี เชื้อชาติไทย แล้วก็มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้เคยฉีดยาสิโนแวค 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว ลงทะเบียนรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนหนทาง “โมเดอร์ท้องนา” ซึ่งทยอยฉีดให้สามัญชนไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (2 เดือนธันวาคม) อบจ.นนทบุรี เปิดให้สามัญชนลงทะเบียน “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์ท้องนา” ปริมาณ 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 เดือนธันวาคม 2564 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน)

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • รับวัคซีนสิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน
  • สามัญชนเชื้อชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีทะเบียนสำมะโนครัวในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าบ้านเซ็นยืนยันการอาศัย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบรับรองการอาศัย

หลักฐานการลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือใบรับรองการอาศัย (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)

ดังนี้ สามารถพิจารณาสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 7 ธ.ค. ก่อนเข้ารับการฉีดยาวันที่ 8 ธ.ค.