อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ ท่องเที่ยวนี้โหดเหี้ยม แบบ 6 ต.ค. 19

ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่ๆ เที่ยวนี้จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 ต.ค. 2519 สามัญชนทึ่ม-ชั่ว-เลวทราม-เห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เดือนเมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ ศักดิ์วรพีชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์ นิด้า (NIDA) โพสต์ใจความผ่านเฟซบุ๊กประเด็นการรัฐประหาร บอกว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่ๆ และจึงควรชั่วร้าย แบบ 6 ต.ค. 2519 ด้วย ใจความมีดังนี้

รัฐประหารมีความจำเป็นในการเมืองไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารมิได้ทำให้เมืองไทยเจริญรุ่งเรืองนัก แต่ทำให้ไม่วินาศหรือตามกันหมดกำเนิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยเจริญรุ่งเรืองไปน้อยมาก ตีกันอย่างมาก ประชาธิปไตยครึ่งใบแบบสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะสมกับเมืองไทยมากมาย แต่จะต้องได้คนเก่งและคนดีแบบพ่อเปรมขอรับ
หากเหตุการณ์มันกัดเซาะมากมาย รัฐประหารมีความจำเป็น คุ้มครองสงครามกลางเมือง ขจัดภัยของชาติและราชบัลลังก์ ผมคิดว่าอีกไม่นานความต้องการที่จะทำรัฐประหารมีแน่ๆ เป็นไปไม่ได้เลี่ยง และรัฐประหารเที่ยวนี้จะต้องกวาดล้างให้สิ้นซากไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 ต.ค. 19 ที่ทำให้วิธีการฝ่ายซ้ายจัดเตลิดไม่ผุดไม่เกิดมาเกือบ 30 ปี เที่ยวนี้ก็จึงควรทำ กำจัดขยะแผ่นดินให้สิ้นซากเสียก่อน แล้วรีบมอบให้คืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยจะต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จึงควรเป็นประชาธิปไตย (Democracy) แต่อย่างใดเลย

หากสามัญชนทึ่ม สามัญชนชั่ว สามัญชนเลวทราม สามัญชนเห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด พินาศเมื่อนั้น สามัญชนเป็นใหญ่มิได้ จะต้องประโยชน์ที่ได้รับมาจากสามัญชนเป็นใหญ่ ท่านพุทธขี้ข้าภิกษุกล่าวไว้ สามัญชนควรจะมีธรรมะก่อนก็เลยเป็นประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยจะต้องมาก่อน

anon1