เงินสงเคราะห์ลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินเกื้อหนุนลูกให้ผู้เอาประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินเกื้อหนุนลูกให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่ต้นกำเนิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม 2564

ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีเกื้อหนุนลูก (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องแต่มองเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีเกื้อหนุนลูก เพื่อผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีเกื้อหนุนลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้เอาประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้ จึงควรต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีก ผู้เอาประกันตนสามารถไต่ถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้พอดี สำนักงานประกันสังคมจ.กรุงเทพฯพื้นที่ทั้ง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินเกื้อหนุนลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• หลังจากนั้นเข้าระบบ ถ้าหากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครเป็นสมาชิก)

• คนที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนคนที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ชดเชย”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินเกื้อหนุนลูก เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1