เช็กสิทธิแก้ไข 5,000 บาท กลุ่มคนสถานบันเทิง นักแสดง เงินเข้ารอบแรก 29 ธ.ค. 64

เปิดเช็กสิทธิ www.sso.go.th รับเงินแก้ไข 5,000 บาท มาตรา 33 มาตรา 39 อาชีพอิสระมาตรา 40 ฝูงชนปฏิบัติงานสถานเริงรมย์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ กรุ๊ปนักแสดง งวดแรกเงินฝากบัญชีพร้อมเพย์ เริ่ม 29 ธันวาคม 2564

จากความเห็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ได้มีความคิดเห็นถูกใจโครงงานแก้ไขผู้เอาประกันตนในกิจการสถานเริงรมย์ และก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระสถานที่สำหรับทำงานเกี่ยวโยงกับสถานเริงรมย์ที่ได้รับผลพวงจากมาตรการรัฐบาลสำหรับการล็อกดาวน์ช่วงโควิด 19 แพร่ระบาดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พร้อมรีบสั่งย้ำให้สำนักงานประกันสังคมเข้าดูแลและก็รีบจัดการให้การช่วยเหลือได้รับเงินแก้ไขในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อทุเลาความลำบากอย่างเร่งด่วน

ssg3

โดยคุณสมบัติของคนที่จะได้รับสิทธิเงินแก้ไข 5,000 บาท มีดังนี้

  • ควรมีสถานะเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และก็มาตรา 40
  • ควรมีชนชาติไทย
  • จะต้องปฏิบัติงานในกิจการสถานเริงรมย์ คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งผู้รับสิทธิจะต้องได้รับการรับรองว่าปฏิบัติงานในสถานเริงรมย์นั้นจริงจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนสำราญใจ ที่จดทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมปรับปรุงธุรกิจการค้า
  • ควรมีบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แค่นั้น

ssg

โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินแก้ไขรอบแรก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นี้เป็นต้นไป พร้อมยังให้โอกาสให้ฝูงชนสำราญใจ ที่ยังมิได้สมัครเป็นผู้เอาประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้เอาประกันตนตามมาตรา 40 และก็รีบชำระเงินสมทบให้ทันด้านในวันที่ 14 เดือนมกราคม 2565 และก็ให้ทางสัมพันธ์ฯ ดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ รับรองด้านในวันที่ 28 เดือนมกราคม 2565 เพื่อขอรับสิทธิเงินเยียวต่อไป

หรือถามเพิ่มเติมอีกได้ที่เพจกรุ๊ปสัมพันธ์นักแสดงที่โล่งแจ้ง มาตรการดังกล่าวข้างต้นจะมีฝูงชนปฏิบัติงานสำราญใจเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และก็มาตรา 40 ได้รับคุณประโยชน์จากโครงงานแก้ไขฯ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 600 กว่าล้านบาท

ดังนี้ ถ้าสมัครและก็ขึ้นบัญชีเป็นผู้เอาประกันตน และก็ประพฤติตามเงื่อนไขดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้แล้ว สามารถวิเคราะห์สถานะของสิทธิการได้รับการบำบัด 5,000 บาท ที่ www.sso.go.th โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้รอบแรก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป