เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 ได้ที่นี่ www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 2,500 บาท

ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินแก้ไข ม.33 เช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หากยังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ใจความเจาะจงถึงการจ่ายเงินแก้ไขผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 เป็นต้นว่า จังหวัดกรุงเทพ, นครปฐม, นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี และก็อยุธยา เมื่อวันที่ 27-28 ก.ย. 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแค่นั้น และก็จะโอนเป็นลำดับเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วย

นอกเหนือจากนั้น ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจตราสิทธิรับเงินแก้ไขประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th และก็หากผู้ประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าหลักกฏเกณฑ์ได้รับเงินแก้ไขแต่เมื่อตรวจตราสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทบทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอทบทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หลังจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เจาะจงเลขบัตรประชาชนให้แน่ชัด แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเบอร์โทรเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เช่นเดียวกัน

33