เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิชดเชยอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้เอาประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้เอาประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาวัววิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้เอาประกันตนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้เอาประกันตนมาตรา 40 กลุ่มผู้ที่ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความปกป้องแล้วก็สิทธิประโยชน์จากการชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดทางกำหนดให้จำเป็นต้องยื่นหลักฐานการเข้าเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ข้างในกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาปัจจุบันปริมาณ 5000 บาท

คุณสมบัติของผู้เอาประกันตนม.40

• ชนชาติไทย
• ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• แก่ตั้งแต่ 15 ปีแม้กระนั้นไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคมม.33 แล้วก็ ม.39 มาก่อน
• ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• ผู้ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเริ่มต้นด้วยเลข 0,6,7 (เว้นเสียแต่เริ่มต้นด้วย 00)
• ผู้พิการที่รับทราบสิทธิสามารถสมัครเป็นผู้เอาประกันตนม.40 ได้

วิถีทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บไซต์ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.แบงค์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา
4.โครงข่ายประกันสังคม ทั้งประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกชำระเงินสมทบ 3 ทางเลือก ได้แก่

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีพิการ

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนพิการ ได้รับ 500 บาท
• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนพิการ ได้รับ 650 บาท
• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนพิการ ได้รับ 800 บาท
• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนพิการ ได้รับ 1,000 บาท

ทางเลือกที่ 1 แล้วก็ทางเลือกที่ 2
ได้รับเงินตอบแทนการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินตอบแทนการขาดรายได้กรณีพิการ ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท

ทางเลือกที่ 3
ได้รับเงินตอบแทนการขาดรายได้ต่อเดือน ชั่วชีวิต

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินตอบแทนการขาดรายได้กรณีพิการ ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท
กรณีตาย

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
ชำระเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย เว้นเสียแต่ กรณีตายเนื่องจากอุบัติเหตุ
ถ้าหากชำระเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แม้กระนั้นมีการชำระเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ทางเลือกที่ 1 แล้วก็ทางเลือกที่ 2

ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินเกื้อหนุนกรณีตาย 8,000 บาท ถ้าหากชำระเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วก็หมดความเป็นผู้เอาประกันตน

ทางเลือกที่ 1

-ไม่ปกป้อง-

ทางเลือกที่ 2

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 50 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่ชำระเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ทดแทนทุกปีดังที่สำนักงานประกันสังคมระบุ

ทางเลือกที่ 3

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 150 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่ชำระเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ทดแทนทุกปีดังที่สำนักงานประกันสังคมระบุ
*ผู้เอาประกันตนทางเลือกที่ 2 แล้วก็ทางเลือกที่ 3 สามารถชำระเงินสมทบเสริมเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีเกื้อหนุนบุตร
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
ชำระเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับผลดีตอบแทน
*ขณะรับเงินเกื้อหนุนบุตร จำเป็นต้องชำระเงินสมทบทุกเดือน

ทางเลือกที่ 1 แล้วก็

ทางเลือกที่ 2

-ไม่ปกป้อง-

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินเกื้อหนุนบุตรรายเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรอายุตั้งแต่ทีแรกเกิดแม้กระนั้นไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์