แซ่บราดน้ำเชื่อม! “เกรซ กาญจน์เกล้า”เสิร์ฟบิกินี่สีหวานทำใจสั่นสะท้านไปทั้งยังดวง

“ความสงบ” หมายถึง สภาพการณ์แห่งความสันติ ความสงบสุข ไม่มีสงคราม ไร้การกระทำอันร้ายแรง ที่บางทีอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต สินทรัพย์ แล้วก็ความมั่นคง เมื่อประชาคมโลกต่างเห็นความสำคัญของความสงบ จึงนำไปสู่การกำหนดวันความสงบโลก วันนี้มีประวัติที่ไปที่มาอย่างไร ไทยเมืองออนไลน์นำสาระวิชาความรู้มาฝากกัน

วันความสงบโลก เป็นวันใด?

วันความสงบโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่อยากที่จะให้คนทั่วทั้งโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง อีกทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ แล้วก็สภาพแวดล้อม เนื่องด้วยประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้าที่ผ่านมา เกิดสงคราม ความรุนแรง นำไปสู่ความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีสำหรับการขจัดปัญหาประเด็นต่างๆด้วยกัน จึงเป็นวิถีทางที่จะสร้างความสงบให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันความสงบโลก มีประวัติอย่างไร?

แต่เดิมวันความสงบโลกจะตรงกับแต่ละวันวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี คริสต์ศักราช 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันความสงบในตอนนั้น ก็เพื่อทั่วทั้งโลกได้ตระหนักแล้วก็ให้ความเอาใจใส่กับ “ความสงบ” อันเป็น ภาวะสันติภาพสงบสุข

เป้าหมาย 6 ข้อของวันความสงบโลก

1. เคารพนับถือต่อชีวิตแล้วก็ศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่ลำเอียงแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกต้นแบบ โดยยิ่งไปกว่านั้นต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างมีน้ำใจ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางการเมือง แล้วก็เศรษฐกิจ
4. เคารพนับถือเสรีภาพสำหรับการแสดงออก แล้วก็ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
5. ดำรงชีพอย่างรับผิดชอบ แล้วก็เคารพนับถือต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพนับถือต่อหลักการระบบประชาธิปไตย มอบโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน โดยยิ่งไปกว่านั้นเพศหญิง

“นกพิราบ” เครื่องหมายแห่งความสงบ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายวันความสงบสากล สื่อถึงความสงบแล้วก็ความสงบสุข ตามความเชื่อที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล ทั้งยังเป็นตัวแทนของพระเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันความสงบโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันความสงบโลก เพื่อใช้เป็นแถวทางปฏิบัติสู่การงดใช้ความรุนแรงทุกต้นแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 ระบุว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความเอาใจใส่ต่อความเสมอภาค แล้วก็ความยั่งยืนและมั่นคงของโลก.
ถัดมาในปี คริสต์ศักราช 2001 องค์การสหประชาชาติลงความเห็นใหม่อีกรอบ โดยกำหนดให้วันความสงบโลก ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันความสงบสากลของโลก ที่จำต้องจบการสู้รบ ลดใช้ความรุนแรง รวมถึงหยุดทำสงครามในสงครามทั้งวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องความสงบก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ จะต้องด้วยกันรณรงค์ แล้วก็ร่วมมือกันผลักดันความสงบทั่วทั้งโลก จบความรุนแรงไม่เพียงแต่ในสงครามเท่านั้น แต่ว่ายังรวมถึงหยุดการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก แล้วก็เพศหญิง เพื่อนำไปสู่การผลิตวัฒนธรรมความสงบให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก