9 โมง 9 เดือนกันยายน ‘ไทยพร้อมใจ’ เปิดลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

9 นาฬิกา 9 กันยายน ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้สูงวัย 18 ปีขึ้นไป

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ไทยร่วมใจ กรุงเทพมหานคร ปลอดภัย จัดแจงเปิดให้พลเมืองที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ทั้งนี้ เป็นวัคซีนหลงเหลืออยู่จากคนที่ไม่มาแสดงตน ปริมาณ 100,000 โดส เริ่มลงทะเบียนวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. แล้วก็จะปิดรับเมื่อมีผู้จองสิทธิครบตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดแบ่งมา โดยจะฉีดยาวันที่ 14-15 กันยายน 2564

สำหรับผู้มีสิทธิรับวัคซีน

– พลเมืองทั่วๆไป แก่ 18 ปีขึ้นไป
– สัญชาติไทย
– มีที่อยู่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร

ช่องทางลงทะเบียน

– เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com เวลา 09.00-22.00 น.
– แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เวลา 09.00-22.00 น.
– ร้านค้าสะดวกซื้อที่ร่วมแผนการ เวลา 08.30-18.00 น.

9-1