www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เอ่ยถึง การดูแลผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่สมัครสมาชิกรับสิทธิ์เงินแก้ไขจากรัฐบาล ผ่านโครงงาน “ม.33 เรารักกัน” เข้าวิเคราะห์สิทธิ์การรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บ www.ม33เรารักกัน.com และกดรับรองตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 และ 5, 12 เม.ย. 64 ทีละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท โดยผู้เอาประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้าน/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงงาน “คนละครึ่ง” และโครงงาน “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พฤษภาคม64


แต่ว่าสำหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันตน วิเคราะห์สิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน ม.33 เรารักกัน สามารถขอทวนสิทธิ์ผ่านเว็บ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้เอาประกันตนกดเข้าไปที่เมนู “ทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในลัษณะของการทวนสิทธิ์ให้รอบคอบชัดแจ้ง ดังเช่น นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสข้างหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่พักที่อาศัย, เบอร์โทรศัพท์ แล้วหลังจากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทวนสิทธิ์”
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันตนสามารถวิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บ www.ม33เรารักกัน.com พร้อมกดรับรองตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อผู้เอาประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้าน/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือภายใต้โครงงานคนละครึ่ง และโครงงานเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พฤษภาคม 64

อย่างไรก็แล้วแต่ สำนักงานประกันสังคมได้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานทวนสิทธิ์และอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำปรึกษาหารือรับประเด็นการสมัครสมาชิก ให้ผู้เอาประกันตนในโครงงาน “ม.33 เรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ทุกวัน หากมีปัญหาไต่ถามรายละเอียดอื่นๆถึงที่เหมาะสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสบาย หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง).